Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İsrael Oğulları Kenaan topraklarını paylaşıyor

“Allah’ın emriyle Yeoşua, Koen Gadol (Büyük Kâhin) Elazar ve kabilelerin reisleri Kenaan topraklarını dokuz buçuk kabileye böldü.

Reuven, Gad ve Menaşe’nin yarı kabilesi, Moşe’nin vaktiyle onlara vaat etmiş olduğu gibi Yarden tarafındaki toprakları aldı.

Yeuda Kabilesi:

Toprağın güneyinde yerleşti. Başkenti olması gereken Yeruşalayim henüz Yevusiler’in elindeydi. Yeruşalayim ve Siyon Dağı’nı çok sonra ancak Kıral David zamanında ellerine geçirdiler.

Şimon Kabilesi:

Nüfusları az olduğu için, Yeuda kabilesiyle aynı topraklarda yaşadılar.

Yisahar Kabilesi:

Tarıma çok elevirişli olan Emek-Yisrael’de yerleştiler.

Zevulun Kabilesi:

Tsor şehrine yakın olan deniz kıyısında yerleştiler ve ticaretle uğraştılar.

Aşer Kabilesi:

Zevulun Kabilesi’nin topraklarına yakın yerlerde yerleştiler.

Naftali Kabilesi:

Kineret Denizi ile Meron suları dolaylarında yerleştiler.

Dan Kabilesi:

Akdeniz tarafında Galil’in batısında yerleştiler.

Binyamin Kabilesi:

Gilgal ve Yeriho topraklarında yerleştiler.

Yarım Menaşe Kabilesi:

Karmel Dağı’nın eteklerinde yerleştiler.

Efrayim Kabilesi:

Kenaan topraklarının ortasında, denizden Yarden’e kadar olan kısımda yerleştiler. Başkentleri Şehren şehri idi.

Levi Kabilesi:

Allah bu kabileyi kutsallaştırmış ve kutsal işlerle uğraşmalarını emretmişti. Bu yüzden bölüşmede onların payı olmadı ve İsrael Oğulları’nın verdiği bir kısım topraklarda yerleştiler.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.52)