Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yarden’den geçiş

“Yeoşua, halka kısa zamanda, Yarden’i geçeceklerinden, yol için yemek hazırlamalarını emretti. Bütün halk yeni yöneticinin emrini yerine getirdi. Yeoşua’nın amacı, Yarden’in yakınında olan ve yüksek surlarla çevrili olan Yeriho şehrini ele geçirmekti. Bu nedenle, bilgi toplamaları için Yeriho topraklarına iki casus yolladı. Bunu öğrenen Yeriho halkı, kırallarına İsrael Oğullarından iki kişinin casusluk etmek üzere şehirde bulunduğunu haber verdi. Bu sırada Rahav adında bir kadın, casusları sakladı ve onları kaçırmayı başardı. Yalnız onlara, ‘Şehri elinize geçireceğiniz zaman, ailemi ve beni öldürmeyin’, diye rica etti. Bunu kabul eden casuslar, Yeoşua’ya döndüklerinde, bütün olanları ve aynı zamanda Yeriho halkının, Museviler’in Sihon ile Og’a yaptıklarını duyduğu için, çok korktuklarını anlattı. Yeoşua derhal Yarden’in geçilmesini emretti. Geçiş, hasat zamanı idi ki, bu zamanda nehrin suları çok kuvvetli akar ve zaman zaman tartışmalar olurdu. Koenler ve Leviler, Aron Aberit (Ahit Sandığı, on emre ayak bastılar. Allah bir mucize yaptı. Nehrin suları kurudu. Koenler, Aron Aberit ile, bütün halk geçinceye kadar Yarden’in ortasında durdular. Koenler ayaklarını nehirden çıkarır çıkarmaz nehrin suları tekrar eski yerlerine doldu.

Yeoşua, Yarden’i geçerken Allah’ın kendilerine yaptığı bu mucizeyi hatırlamaları için Gilgal ve Yarden’e 12’şer taş koymalarını emretti.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.47)