Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Moşe’nin ölümü

“Tanrı Moşe’ye Yarden’i geçmeyeceğini ve vaat edilmiş topraklara milleti kendisinin götürmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine Moşe, kendi yerine yeni bir önder seçmek zorunda kaldı. O, iki oğlu Gereşom ve Eliezer’in bu işi yapamayacaklarını anlayınca, tanrı’ya büyük bir imanla bağlı olan öğrencisi Yeoşua’yı çağırdı ve milletin başına geçmesini emretti. Aaron’un oğlu Eliazar’ı da onun danışmanı yaptı ve onlara daima milletin iyiliği için çalışmalarını emretti. Moşe ölümünden önce, bütün yaşamı boyunca uğruna çalıştığı kutsal toprakları görmeyi çok arzu ediyordu. Aynı zamanda çok sevdiği milletinden de ayrılmak çok güçtü. Ölümünden birkaç gün önce bütün milleti çağırdı ve onları takdis etti. Moşe 120 yaşında iken Yeriho’nun karşısında bulunan Nevo tepesine çıktı ve Kenaan topraklarını karşıdan gördü. Moşe orada, Moav topraklarında öldü. Nereye gömüldüğünü tam olarak kimse bilmedi. Tüm İsrael Oğulları onun arkasından günlerce ağladı. Moşe öldü, fakat yaptıkları ebediyyen yaşadı.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.47)