Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Sihon ve Og Savaşları

“Kırk yıla yakın bir süreden sonra, yeni nesil çölde büyüdü. Sin Çölü yolu üstünde, Kadeş yakınlarında Miryam öldü. Daha sonra da Or Dağı yakınlarında Miryam öldü. Halk onun arkasından 30 gün ağlayıp yas tuttu. Aaron’un yerine oğlu Elazar, Koen Gadol seçildi. İsrael Oğulları Moav topraklarına yaklaştıkları zaman, Moşe Emoriler’in kıralı Sihon’a bir elçi yollayarak, topraklarından geçmeleri için izin vermesini rica etti. Fakat Sihon bu ricayı kesinlikle reddetti. Bunun üzerine Moşe savaşa çıktı, onları yendi ve topraklarını eline geçirdi. İsrael Oğulları’nın kendilerine yaklaşmakta olduğunu gören Başan Kıralı Og, büyük bir ordu ile savaşa çıktı. Cesaretlerinden hiçbir şey kaybetmemiş olan İsrael Oğulları, savaşa çıktı, onları yenmeyi başardı ve topraklarını ellerine geçirdi. Moav Kıralı Balak, İsrael Oğulları’nın kazandıkları zaferleri görünce çok korktu ve onları lanetlesin diye diye yabancı bir şehirden Bilam adlı bir sihirbazı çağırdı. Bilam bu iş için çok düşkündü, fakat İsrael Oğulları arasında büyük bir birliğin olduğunu görünce bu işi başaramayacağını anladı ve tersine onları şu sözlerle takdis etti: ‘Ey İsrael, ne şahane çadırların ve ne güzel dua evlerin var.’

Bilam’ın başarı sağlamadığını gören Balak, İsrael’e karşı savaşa çıkmaya korktu.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.45)