Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Moşe Kenaan’a casuslar yollar

“İsrael Oğulları, Paran Çölü’ne vardıklarında Moşe, Allah’ın emri ile, Kenaan topraklarını incelemek üzere on iki casus yolladı. Fakat casuslar cesaretsiz insanlar olduklarından, Tanrı’ya ve Moşe’ye güvenmediler. Kenaan’da bulunan şehirlerin yüksek surlarla kaplı olduklarını görünce, geri döndüler ve vaat edilmiş toprakların aleyhinde konuştular. Onlar, “Oraların toprakları gayet iyi, fakat insanları çok kuvvetli ve savaşçı, orayı asla elimize geçiremeyiz’, dediler. Casusların arasında Efrayim kabilesinden Yeoşua ve Yeuda kabilesinden Kalev adlı iki kişi vardı. Bunlar, diğerlerinin bütün söylediklerinin yalan olduğunu, gerçekle asla ilgisi olmadığını ısrarla halka anlatmaya çalıştılar. Fakat sesleri işitilmedi, hatta bazı cahil kimseler onları linç etmek istedi. Morali bozulan ve cesaretini kaybeden millet yola devam etmeyi reddetti. Bunun üzerine Allah, Moşe’ye şunları söyledi: ‘Topraklar hakkında iyi konuşmuş olan Yeoşua ve Kalev’in dışında bu millet vaat edilmiş topraklara girmeye layık değildir. Onlar çölde 40 sene dolaşacak, ta ki Mısır’a dönmek istemeyen yeni bir nesil yetişsin.

Bu acı haber üzerine millet çok üzüldü. Bazıları Kenaan’a giden bazı dağları aşıp oranın halkıyla savaşmayı denedi. Fakat Amalekiler ve Kenaaniler onları vurdu.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.44)