Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Moşe, İsrael Milleti’ne sosyal kanunları öğretir

“Moşe Tanrı’dan yeni emirler aldı ve onları İsrael Oğulları’na öğretti. O, milletine, arkadaşlarına daima merhametle muamele etmelerini, yabancıları sevmelerini, hizmetkarlarına karşı zalim olmamalarını, dul ve yetimlere yardım etmelerini, kin tutmamalarını, aldatmamalarını, bir âmanın önüne engel koymamalarını, arkadaşları hakkında kötü konuşmamalarını, düşkünlere yardıma koşmalarını ve bunlar gibi çeşitli kanunlar öğretti. Bütün bu kanunları birkaç kelime ile şöyle özetlemek mümkündür:

‘Karşındakini kendin gibi seveceksin.’

Bunlardan başka Moşe halka evlenme ve boşanma ile ilgili kanunları, hangi hayvanların dahi kanları ile beraber yemenin yasak olduğunu ve sürekli olarak Tanrı’nın vermiş olduğu dini (Tora) okuyup incelemeleri lazım geldiğini açıkladı.

Moşe’nin bütün isteği, Kenaan topraklarına bilgili, zeki ve fertlerinin birbirine sevgi ile bağlı olduğu, Tanrı’ya sonsuz inancı olan bir millet götürmekti.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.43)