Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yılan, Adam ve Hava’yı kandırır...

“Hayvanların en kurnazı olan yılan bir gün Havva’ya yaklaşarak ona şunları söyledi:

‘Hava, iyiliği ve kötülüğü ayıran bu ağacın meyvesinden niye yemiyorsun? Korkma ölmezsin. Meyveden yiyince gözlerin açılacak ve iyi ile kötüyü ayırt edeceksin.

Hava, yılanın inandırıcı sözlerine kanarak yasak meyveden yedi ve Adam’a yedirdi. Hemen o anda gözleri açıldı ve birdenbire çıplak olduklarını fark ettiler. Allah Adam’ı çağırarak yasak meyveden niçin yediğini sordu. Adam ise ‘Bana vermiş olduğun kadın o meyveden yedirdi’ diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah:

‘Niçin karının sesini dinledin de benim emrimi dinlemedin? Senin yüzünden toprağı lanetliyorum. Toprakta sadece diken yetişecek ve yaratılmış olduğun toprağa dönene kadar alnının teriyle ekmeğini yiyeceksin.’

Tanrı Hava’yı çağırarak yasak meyveden niçin yediğini sordu. Hava ise ‘Beni yılan kandırdı’ diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Hava’ya şu cezayı verdi:

‘Emrimi dinlemediğin için daima sancılarla doğum yapacaksın.’

Son olarak da Allah yılana şu cezayı verdi:

‘Bütün hayvanların arasında seni lanetliyorum, her zaman toprakta sürünecek ve toprağın tozunu yiyeceksin.’

Bu olaylardan sonra Tanrı, Adam ve Hava’yı Gan-Eden’den kovdu.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar, s.12)