Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yosef kendini kardeşlerine tanıtır

“Aldıkları buğday bittiği zaman, Yaakov’un oğulları tekrar Mısır’a gitmeye karar verdi. Yaakov, Binyamin’i götürmemeleri için çok ısrar etti fakat hepsi boşuna idi çünkü kıtlık dayanılır gibi değildi. Yeuda, Binyamin’i sağ salim getireceğine dair babasına garanti verdi. Böylece İsrael Oğulları Mısır’a vardı ve Yosef’in huzuruna çıktı. Yosef, Binyamin’i gördüğü zaman şunları söyledi: “Bana bahsetmiş olduğunuz küçük kardeşiniz bu mu? Tanrı’nın huzurunda mukaddes olsun.”

İsrael Oğulları Yosef’in evinde yemeğe davet edildiler ve kendilerine yapılan muameleden çok memnun kaldılar. Ertesi gün de Kenaan’a doğru yola çıktılar. Yosef, hizmetkarlarına, kardeşlerinin buğday için vermiş olduğu parayı ve kendi şarap bardağını Binyamin’in çuvalına koymalarını emretti. Yaakov’un oğulları şehirden henüz uzaklaşmışlardı ki Yosef’in bardağını çalmakla suçlandılar. Aramalarının sonunda bardağı Binyamin’in çuvalında buldular ve hemen onları Mısır’a götürdüler.

Yosef onlara sert konuşarak, Binyamin’in derhal hapsedileceğini bildirdi. Bunun üzerine Yeuda, Yosef’e yaklaşarak, Binyamin’in yerine kendisini hapsetmesini zira babalarının onu çok sevdiğini söyledi. Bu sözler üzerine Yosef daha fazla dayanamadı ve gözyaşları arasında şunları söyledi: “Ben, Mısırlılar’a satmış olduğunuz kardeşiniz Yosef’im. Beni köle olarak sattığınıza üzülmeyin. Esasında beni buraya yollayan, bu kötü açlık günlerinde size yardım etmemi isteyen Ulu Tanrı’dır. Yaklaşın sizi kucaklayayım. Babam nasıl? Derhal Kenaan’a giderek Yosef’in sağ olduğunu ve bütün Mısır’ın idarecisi bulunduğunu ona bildireceksiniz. Buraya gelsin ve kıtlık senelerini burada refah içinde geçirsin.

Bu arada Paro dahi, Yaakov’un bütün ailesini Mısır’a getirmek için Kenaan’a arabalarını yolladı.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.25)