Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeuda topraklarında kalanların yöneticisi Ahikam’ın oğlu Gedalyau

“Nevuhadnesar, Yeuda topraklarında kalan ailelerin başına Ahikam’ın oğlu Gedalyau’yu getirdi. Başa geçen yeni yönetici, yiyecek bir şey bulabilmek için ilk iş olarak toprakları, kalanlar arasında pay etti. Memleket yavaş yavaş gelişiyor ve halk huzur içinde yaşıyordu. Fakat kıral ailesinden Netanel’in oğlu Yişmael adlı biri, yönetimin Gedalyau’ya verilmesini kıskandı ve yeni yöneticiye karşı bir devrim hazırladı. Haber az zamanda Gedalyau’nun kulağına kadar geldi. Ancak o, kardeşlerinin kendisine hiçbir kötülük yapmayacaklarına kani idi. Dolayısıyla hayatını emniyete almak için hiçbir önleme gerek görmedi. Bir bayram günü, Tisri ayının birinde Yişmael Gedalyau’yu ziyarete geldi. Şölenin ortasında Yişmael’in adamları Gedalyau’nun üstüne atıldı ve onu öldürdüler. Nevuhadnesar’ın öcünden korkan halkın büyük bir kısmı, Yeuda topraklarını bırakarak Mısır’a göç etti. Nebi Yermiyau onları vaz geçirmek için çok uğraştı, fakat halkın dinlemediğini görünce onları Mısır’a kadar geçirmek zorunda kaldı.

Yeuda topraklarında olup bitenleri haber alan Nevuhadnesar, çok sinirlendi ve en büyük generallerinden Neuzaradan’ı oraya yolladı. Nevuzaradan devrimi yapanların büyük bir kısmını öldürdü ve bütün halkı Babil’e götürdü. Bütün bu olaylar Bet-Amikdaş’ın yıkılmasından 5 yıl sonra oldu. Böylece Yeuda toprakları tamamen boşaldı ve diğer milletler tarafından ele geçirildi.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.160)