Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Bet Amikdaş’ın yıkılması

“Tsidkiyau ve devletin ileri gelenlerinin Babil’e sürgüne gönderilmesine rağmen Nevuhadnesar’ın sinirleri yatışmadı ve Yeuda Kırallığı’nı tamamen ortadan kaldırmak için Nevuzaradan bir generalini Yeruşalayim’e yolladı. Av ayının dokuzunda Yeraşalayim’e giren Nevuzaradan Bet-Amikdaş’ı, kıral sarayını ve bütün kutsal yerleri yaktı. Aynı zamanda şehirde büyük bir yağma yaparak Nevuhadnesar’ın bırakmış olduğu bütün kutsal aletleri aldı. Henüz Yeruşalayim’de yaşamakta olan binlerce soylu aile Babil’e sürgüne götürüldü. Nezuradan, Yeruşalayim şehrini ateşler içinde bırakarak Babil’e  döndü.Yeuda Kırallığı, kuruluşundan 487 yıl sonra bu şekilde yıkıldı.

Şehrin ve Bet Amikdaş’ın harabelerinde bulunan nebi Yermiyau, milleti için ağladı ve her sene Tişa-Beav gününde okunan Eha adlı ağıtı yazdı.

Eha’nın başında nebi, acısını şöyle belirtir: ‘Halkla dolu olan şehir nasıl perişan oldu, o şimdi aynen bir dul gibi durmakta...’ ”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.159)