Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeuda’nın son kıralı Yoşiyau’nun oğlu Tsidkiyau

“Nevuhadnesar Yeuda Devleti’nin başına Yoşiyau’nun küçük oğlunu kıral tayin etti ve ona Tsidkiyau adını verdi.

Nevuhadnesar, yeni kırala hiçbir şekilde kendisine karşı gelmeyeceğine dair yemin ettirdi. Böylece Yeuda Devleti, devamlı olarak Babil Kıralı’na vergi ödemeye mecbur bir kırallık haline geldi.

Tsidkiyau iyi bir kıral ve Allah korkusu ile dolu olmasına rağmen, enerjik ve kendisini saydırabilen biri değildi. Esasında devleti yönetenlerden büyük bir korkusu vardı. Tsidkiyau, yeminine ancak 8 yıl sadık kalabildi. Yöneticiler devamlı olarak onu Babil kıralına karşı isyana teşvik ediyorlardı. Mısır Kıralı Paro da, böyle bir durumda, ona yardıma koşacağını vaat ediyordu. Bu sırada Tsidkiyau, çevresinde bulunan Amon, Moav, Edom, Tsidon gibi küçük kırallıklarla da barış anlaşmaları imzalamıştı. Tsidkiyau bu devletlerle birleşip Babil Kıralı Nevuhadnesar’ı yenmeyi düşünüyordu.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.156)