Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Babil Kıralı Nevuhadnesar Yeuda Kırallığını ele geçirir

“Yeoyakim’in kırallığının son yıllarında Babil tahtına Hevuhadnesar adlı kahraman bir kıral geçti. Bu kıral Aşur’un kuvvetini kırdıktan sonra Mısır’ı da aldı ve Yeuda topraklarına girerek, onun emirlerine tabi olmalarını emretti. Fakat Yeoyakim kendini savunmak istedi ve savaşa çıktı. Nevuhadnesar büyük bir ordu ile Yeruşalayim’e kadar geldi ve ona sahip oldu. Yeoyakim savaş esnasında esir düştü ve zincirlere bağlı bir halde Babil’e götürüldü. Az bir zaman sonra, kendi emri altında olmak ve ağır vergiler vermek şartıyla kıral, Yeoyakim’i serbest bıraktı.

Yeoyakim, üç yıl vergi vermeye devam etti, ancak düşmanın Fenikeliler’le savaştığını görünce isyan etti ve dördüncü yıl vergiyi vermedi. Diğer taraftan Yermiyau, Yeoyakim’e Babil kıralına baş kaldırmamasını öğütlüyordu. Fakat Yeoyakim Mısır Kıralı’nın yardımına güvenerek nebinin sözlerini dinlemedi.

Nevuhadnesar, isyan haberini alır almaz Yeuda’ya hareket etti ve büyük bir katliama girişti. Kıral, Yeoyakim’i ve birçok tahsilli genci tekrar esir aldı, aynı zamanda Bet Amikdaş’tan aldığı birçok kutsal aleti de Babil’e götürdü.

Bağlı olduğu demir zincirlerin verdiği acıya dayanamayan Yeoyakim yolda öldü. Cesedi, nebinin kehanetinde olduğu gibi sokaklarda süründü.

Yeoyakim’in Yeuda kırallığı on bir yıl sürdü.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.154)