Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yaakov ve Lavan

“Yaakov arzu etmesine rağmen Haran’a gitmek için Kenaan’dan ayrıldı ve yolda Bet-El adlı bir yerde konakladı. Gece kendini meleklerin arasında gördü. Melekler, bir ucu gökte ve bir ucu yerde olan bir merdivenden çıkıp iniyordu. Tanrı kendisine görünüp ona şunu söyledi: ‘Üstünde yattığın bu topraklar senin ve sülalenin olacak.’

Yaakov uyandığı zaman kendi kendine şöyle düşündü: ‘Bu yer mukaddestir ve burası Allah’ın evidir.’

Yaakov Bet-El’den ayrılarak yoluna devam etti. Haran’a yaklaşırken yolda gördüğü çobanlara Lavan’ın evini sordu. Çobanlar da o sırada su doldurmaya gelen Rahel’i gösterdi. Rahel’e yaklaşan Yaakov kendini tanıttı ve kendisinin Rivka’nın oğlu, yani kuzeni olduğunu söyledi. Yaakov’un gelişine çok sevinen Rahel onu evine götürdü. Lavan da onu büyük bir samimiyetle karşıladı.

Yaakov, dayısı Lavan’ın yanında çobanlık yaptı. Lavan da ona iki kızı Rahel ile Lea’yı ve hizmetçileri Bila ile Zilpa’yı verdi.

Yaakov’un bu dört karısından, daha sonra İsrael’in kabileleri olacak 12 oğlu oldu. Çocukların adları şunlardır: Reuben, Şimon, Levi, Yeuda, Yisahar, Zevulun, Dan, Naftali, Gad, Aşer, Yosef, Binyamin. Aynı zamanda Dina adlı bir de kızı oldu.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar, s.23)