Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeuda Kıralı Yoşiyau’nun büyük oğlu Yeoyakim

“Pero-Neho, Yoşiyau’nun büyük oğlu Elyakim’i, Yeuda Devleti’ne kıral tayin etti ve adını değiştirerek ona Yeoyakim adını verdi. Yeoyakim, Yeuda Kırallığı’nın en kötü kırallarından biri oldu. O, Paro’nun istediği vergileri ödeyebilmek ve kendine saraylar inşa edebilmek için halka çok ağır vergiler koydu. Fakir halkı, hiçbir karşılık vermeden kendi inşaatlarında çalıştırıyordu. Yeoyakim, vaktiyle kendini değil de kardeşi Yeoahaz’ı seçtikleri için halktan öç almak istiyordu. Zaten şimdiki kırallığı da, halkın isteğinden değil Paro’nun onu seçmemesindendi. Bu nedenle kıralın aleyhinde konuşanlar derhal ölüme mahkum ediliyordu. Bu şekilde Yeoyakim birçok suçsuzun kanına girdi. Bütün bunları gören nebi Yermiyau dayanamayarak yüksek sesle şunları söyledi: ‘Evini doğrulukla, damını adaletle inşa etmeyenlerin, arkadaşını karşılığını ödemeden çalıştıran insanların vay haline... Senin kalbin ve gözlerin yalnızca hırsızlık ve suçsuz insanların kanı ile dolu.’ (Yermiyau 22/13-17)

Yermiyau’nun bu ağır sözleri sonuç vermedi. Milletinin halini görmekten cesareti günden güne kırılıyordu. O, konuşmalarından birinde şöyle diyordu: ‘Acaba çölde bana bir kulübe verecek var mıdır, milletimi bırakıp, onlardan uzaklaşayım.’ (Yermiyau 9/1)”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.152)