Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yoşiyau, Pesah Bayramı’nın büyük bir törenle kutlanmasını emreder

“Yoşiyau, milleti sadece putperestlikten uzaklaştırmanın yetmeyeceğini, fakat aynı zamanda onları dini emirleri yerine getirmeye alıştırmak gerektiğini düşündü. Pesah Bayramı’na yakın, kıral bütün şeflere, Koenlere ve Levilere Nisan ayının on dördünde bayramın kanunlara uygun bir şekilde kutlanmasını emretti. Kurbanlık hayvan alacak kadar parası olmayan fakir halka, kıral kendi parasından üç bin inek ve 30 bin koyun dağıttı. Kıralın bu cömertliğini gören şehrin zenginleri de bağışlarda bulundu. Böylece Pesah kurbanı büyük bir tören ve halk topluluğu ile yapıldı. Koenler kurbanlar yaptı. Leviiler ise müzik aletleri ile ilahiler okudu. Halkın büyük bir neşe ve sevinç içinde kutladığı bu Pesah Bayramı Kıral Hezkiyau zamanında kutlanan bayramdan daha parlak oldu.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.148)