Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeuda Kıralı Menaşe’nin oğlu Amon

“Menaşe’nin ölümünden sonra yerine oğlu Amon geçti. Bu kıral memlekete yeni bir şey getirmediği gibi, babası Menaşe’nin ilk yıllarındaki gibi kötü hareketlerde bulundu. O, Allah’ın yolundan ayrılarak, putperestliğe döndü ve her çeşit puta taptı.

Tahta geçeli henüz iki yıl olmamıştı ki, kendi adamları ona karşı ayaklandı ve sarayında bulunduğu bir sırada onu öldürdü. Bunların niyeti David’in kırallığına son verip, devleti ellerine geçirmekti. Fakat halk bunlara karşı savaştı ve neticede onları yendi. Amon’un oğlu Yoşiyau kıral olarak seçildi. Amon Kırallığı sadece iki yıl sürdü.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.145)