Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeuda Kıralı Hezkiyau’nun oğlu Menaşe

“Menaşe tahta geçtiği zaman henüz 12 yaşındaydı. Memleketi yönetmek için çok küçük olduğundan, vaktiyle babası tarafından mevkilerinden uzaklaştırılmış olan devlet büyükleri devleti yönetiyordu. Bunlar küçük Menaşe’yi kendi kötü fikirleri ile büyüttü. Menaşe büyüyüp de yönetimi ele aldığı zaman, babasının fikirlerinin tam tersine hareket etmeye başladı. Zamanında babasının yıktırmış olduğu bütün putların tekrar yapılmasını emretti ve Bet Amikdaş’ın içine dahi bir put koydu. Yeruşalayim şehri sefahat ve kötülüklerle doldu. Menaşe bu kutsal şehri Moleh putu ile kirletti ve oğullarından birini buna kurban etti. Yoel, Nahum, Habukkuk gibi nebiler, yaptıkları günahlardan dolayı Menaşe ve adamlarının başlarına büyük kötülükler gelecğini bildirdi. Ancak nebilerin bütün eleştirileri ve moral dolu sözleri kötülükle dolu olan bu kalpleri yumuşatamadı. Tersine Menaşe, Atalyu ve İzevel’i kendine örnek alarak, birçok nebiyi ve yüzlerce suçsuz insanı öldürttü. Bir söylentiye göre Yeşayau dahi Menaşe’nin emriyle öldürüldü. Bu kıralın zamanında Aşur orduları bütün Yeuda topraklarına dağıldı ve Menaşe’yi yakalayarak zincirlerle bağlı olarak Aşur topraklarına götürdü. Aşur Kıralı Esar-Hadon, Menaşe’ye acı işkenceler yaptı.

Kendini vatanından uzak ve acılar içinde bulan Menaşe, Allah’ı bütün kalbiyle çağırarak, kendini affetmesini ve bunca kötülüklerden kurtarmasını rica etti. Bir süre sonra Aşur Kıralı onu serbest bıraktı. Bütün iyi niyetleri ile Yeruşalayim’e dönen Menaşe memleketteki bütün putları yıktırdı ve Bet Amikdaş’ı da bütün pisliklerinden temizledi. Menaşe Yeuda Devleti’nde 55 yıl kırallık yaptı.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.144)