Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kıral Hezkiyau’nun son günleri

“Kıral Hezkiyau’nun son 15 yılı Yeuda Kırallığı için çok iyi oldu. Kıralın büyüklüğü bütün milletlerin arasında yayıldı. Kıralların çoğu Hezkiyau ile iyi ilişkiler kurmak istedi. Aşur Kıralını hiç sevmeyen Bavel (Babil) kıralı, Sanheriv’in acı sonunu öğrenince, Yeuda kıralına bir mektup ve birçok armağan yolladı. Bu saygıya çok sevinen Hezkiyau, Bavel kırallarına bütün zenginliğini ve bütün kuvvetini gösterdi. Ancak nebi Yeşayau bu işten hoşnut olmamıştı, çünkü Bavel kıralları, Yeuda Kırallığı’nın bütün gizli şeylerini de öğreniyorlardı. O, aynen Aşur Kırallarından olduğu gibi Bavel kırallarının da gün gelip zenginleşeceklerini ve Yeuda topraklarını elde etmek isteyeceklerini önceden görmüştü. Fakat her şeye rağmen Hezkiyau’nun hayatta olduğu müddetçe memlekette barış ve çok zenginlik oldu. Hezkiyau, zamanının bilginleriyle birlikte o zamana kadar kuşaktan kuşağa ezbere geçmekte olan Şelomo’nun sözlerini yani Mişle, Şir-Aşirim, Koelet’i kitaplara geçirmekle ve Hakimler devrinden beri geçen bütün olayları yazmakla meşgul oldu. Hezkiyau’nun bu son dönemine Museviler’in Altın Çağı denebilir. Hezkiyau zamanında Yeşayau, Miha ve Nahum gibi birçok nebiler yaşadı.

Hezkiyau 54 yaşında iken öldü. Ömrü kısa fakat yaptığı işler çok oldu. O, Yeuda Devleti’nde 29 yıl kırallık yaptı.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.143)