Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeuda Kıralı Ahaz’ın oğlu Hezkiyau

“İsrael Halkı’nın sürgüne gitmesinden altı yıl önce Ahaz’ın oğlu Hezkiyau, Yeuda tahtına geçti.

David’in ölümünden beri Yeuda’nın başına Hezkiyau gibi akıllı ve halkına sadık bir kıral gelmemişti. Hezkiyau babası Ahaz’ın yaptıklarının tersine Aram tanrıları için yapılmış olan putları kırdırdı ve kapalı olan Bet Amikdaş’ı halka tekrar açtı. Kıralın emri ile bütün şehirlerde bulunan putlar ve bu arada halkın kendisinden hastalıklara karşı medet umduğu ‘bakır yılan’ı da yıktırdı.

Hezkiyau böylece şehirleri bütün pislik ve kötü düşüncelerden temizledikten sonra, nebileri, bilginleri yanına çağırarak onlara halka din ve bilim öğretmek için kitap yazmalarını emretti. Bu yazar ve bilgin grubuna ‘Hezkiyau’nun bilginleri’ adı verildi.

Milletin dinden çok uzakta olduğunu gören Hekkiyau, Pesah bayramının çok parlak törenlerle kutlanmasını emretti.

Bütün şehirlere ve on kabileye (ki henüz İsrael kırallığı yıkılmamıştı) mektuplar yollayarak bayramı beraber kutlamaya davet etti. Efriyam Kabilesi ve İsrael kabilelerinin birçoğu alay etti. Fakat kıralın davetini dinleyip de gelen çok oldu. Pesah bayramını kutlamak üzere binlerce kişi Yeruşalayim’de toplandı. Bayramın yedi günü sevinç ve neşe içinde geçtikten sonra, orada bulunanlar bayramı bir yedi gün daha neşe ile kutlamaya karar verdi. Halk, Kıral Şelomo zamanından beri hiçbir bayramı bu kadar sevinç ve neşe içinde kutladığını hatırlamıyordu.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.141)