Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İsrael’in son kıralı Ela’nın oğlu Oşea

“İsrael Devleti 9 yıl kıralsız ve başsız kaldıktan sonra, milletin ileri gelenleri Ela’nın oğlu Oşea’yı kıral seçti. Oşea’nın tahta geçtikten sonra yaptığı ilk iş, halkın Yeruşalayim’deki Bet-Amikdaş’a gitmemesi için vaktiyle Nevat’ın oğlu Yerovam’ın koydurmuş olduğu iki altın buzağıyı ve şehirde bulunan bütün putları yıkmak oldu. Bütün iyi niyetine rağmen, milleti doğru yola döndürmeye muvaffak olamadı. Çünkü halk artık Allah’ın yolundan iyiden iyiye uzaklaşmıştı, kalpleri kötülükle doluydu. Günahları o kadar artmıştı ki göklerden İsrael Kırallığı’nın tamamen yıkılmasına karar verildi. Tiglat-Pileser’in ölümünden sonra Aşur Kırallığı’nın başına geçen Şalmaneser, Oşea’yı vergi vermeye zorladı. Oşea buna uzun bir zaman boyun eğdi, fakat bu ağır boyunduruktan kurtulmak için Mısır Kıralı So’ya elçiler yollayarak bir anlaşma imzaladı. Böyle yapmakla Mısırlılar’ın yardıma geleceklerini zannediyordu. Fakat henüz Mısır Kıralı’ndan anlaşmayı kabul ettiğine dair bir cevap almadan Aşur’a vergi vermeyi reddetti. Şalmaneser, İsrael kırallığı’nın kendisine karşı geldiğini görünce bütün ordusunu topladı ve Şomron dahil, kırallığın bütün şehirlerini eline geçirdi. Aşur ordusu Şomron’u ancak üç yıllık bir kuşatmadan sonra alabildi. 3205 yılında düşman Şomron şehrine girdi ve halkını yabancı topraklara götürdü. Gidenler de içinde bulundukları milletle kaynaşarak, zamanla kayboldular. Halkın büyük bir kısmı ise Yeuda topraklarına kaçtı. Kıral Oşea da Aşur başkenti Nineve’ye götürüldü ve konduğu hapishanede öldü.

Boş kalan Şomron ve diğer şehirlere yerleşen yabancı devletler puta tapardı, fakat zamanla İsrael gelenkelerini öğrendiler ve onlarla kaynaştılar ki daha sonradan Şomronim adı verilen grup türedi. Böylece kuruluşundan 241 yıl sonra İsrael devleti yıkıldı ve bu devletin yıkılması ile İsrael Oğulları’nın 10 kabilesi kaybolmuş oldu.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.140)