Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeuda Kıralı Yotam’ın oğlu Ahaz

“Ahaz, babası Yotam’ı inkar ederek putlara taptı ve Baal ile Moleh adlı putları şehre dikti.

Nebi Yeşaya’nın bütün uyarılarına, diğer nebilerin bütün konuşmalarına rağmen Ahaz’ın kalbinde hiçbir değişiklik olmadı. İşte böylece milletin başına birçok kötülük geldi. Yeuda Kıralı Pekah ile Suriye Kıralı Retsin, İsrael ile savaşa çıktı. Bu nedenle Ahaz, Aşur Kıralından yardım istedi. Zaten buna benzer bir fırsat aramakta olan Aşur, büyük bir orduyla savaşa girdi. Suriye Kıralı’nı yenerek onu öldürdü ve bütün topraklarına sahip oldu. Hemen hemen yıkılan İsrael Devleti’nde de Pekah, sadece Şomron ve ona bağlı illerde kırallık yaptı. Ahaz müttefiki Aşur’un gözüne girebilmek için her yeri putla doldurdu ve Bet Amikdaş’a gitmeyi yasak etti. Kendisi şahsen, Moleh adlı puta oğlunu kurban etti. Ahaz tarafından yapılan bütün çalışmalara rağmen Yeuda toprakları Aşur’un egemenliği altında kaldı ve halk devamlı vergi vermek zorunda kaldı.

Ahaz 3199 yılında öldü. Hiç kimse yaptığı işlerden memnun olmadığı için kırallar mezarlığına gömülmedi. Ahaz’ın 16 yıl süren kırallığından sonra yerine oğlu Hezkiyan geçti.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.139)