Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Nebi Yaşayau

“Güzel ve iyi konuşmasını bilen Yeşayau, zamanının en önemli nebilerinden biri oldu. Babası Amots, Yeuda Kıralı Amasya’nın kardeşiydi. Daima kırallar arasında bulunduğu için, Yeşayau onların yaşayış tarzını çok iyi bilirdi.

İlk kehaneti, Yeuda Kıralı Uziyau’nun ölümü zamanına rastlar. O, Yeuda Devleti’ne nebi olmasını emreden ilahi ışığı gördüğünü anlatır. O zamandan beri de devletin büyüklerini, hakimlerini ve ihtiyarlarını eleştirmekten geri kalmadı. Kıral Yotam iyi bir kıral olmasına rağmen, devleti zor kullanarak yönetenleri cezalandıramadı. İki yüzlü olan devlet büyükleri, bir taraftan kendilerini kutsal gösterir diğer taraftan fakirlerin ev ve tarlalarını zorla ele geçirirdi. Bütün bu ikiyüzlülükleri gözleriyle yakından gören Yeşayau, gök gürültüsünü andıran kuvvetli bir sesle şunları söyledi: (Yeşaya  1/10-17)

‘Allah’ın sözlerini dinleyin. Sedom yöneticileri, Allah’ın dinine kulak verin Amora Halkı. Kurbanlarınızı ben ne yapayım, diyor Allah. Beni görmeye geldiğiniz zaman bunu yapmanızı sizden kim istedi? Bana hiçbir şey getirmeyin, yaptığımız kurbanları lanetliyorum. Bana dua etseniz dahi, dualarınızı kabul etmeyeceğim. Elleriniz kanla doldu.’

Her şeye rağmen Yeşayau doğru yola dönmelerini öğütler ve halka şöyle der: ‘İyilik yapmayı öğrenin, dul, yetim ve düşkünlere layık oldukları muameleyi yapın, kalbinizden bütün kötülükleri atın.’

Yeşaya, yalnız halkın değil, puta tapan bütün milletin nebisi oldu. Onların bütün hatalarını yüzüne vurdu ve kendilerini bekleyen kötü sondan söz etti. Ancak, kötü yollarından dönüp, putperestliğe son verdikleri taktirde, Yeruşalayim’deki Allah’ın evine gelip, Musa’nın dinine sahip olacaklarını bildirdi. (Yaşaya 2/3-4). Böylece milletler birbiriyle artık savaşmayacak, topraklarında huzur içinde yaşayacak, kılıçlarını kürek, oklarını bahçe makası yapacaklardı.

Yeşaya aynı zamanda Ahaz ve Hezkiyau adı Yeuda kırallarının devrinde de kehanetlerde bulundu. Yeşaya’nın ne zaman öldüğü belli değildir, fakat uzun yıllar yaşadığı bilinmektedir. Bazı kimseler onun, Hezkiyau’nun oğlu Menaşe zamanında da yaşadığını rivayet eder. Bu söylentiye göre, Menaşe ile nebi arasında olan bir anlaşmazlıktan dolayı, kıral, Yeşaya’nın öldürülmesini emreder. Yeşayau ormana kadar kaçmayı başarır. Fakat orada Menaşe’nin adamları tarafından öldürülür."

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.137)