Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeuda Kıralı Amasya’nın oğlu Uziyau

“Uziyau, Yeuda Kırallığı’nın en iyi kırallarından biri oldu. Allah’a bütün kalbiyle bağlı olan kıral, zamanında Edom ve Peliştiler’le savaşarak zaferler kazandı. Zamanında memleketin sınırları genişledi ve halk huzura kavuştu. Ordusu oldukça kuvvetliydi ve askerleri demirden kalın zırhlar giyelerdi. Memleketi düşmandan korumak amacıyla, sınırları çevreleyen tepelere kuleler yaptırdı ve oralarını çeşitli silahlarla donattı. Yine zamanında tarım ve hayvancılık büyük ölçüde gelişti. Esasen kıralın kendisi tarımla yakından ilgilenirdi. Bilgisinin derecesi ve kahramanlığı en uzak ülkelere dahi yayıldı. Uziyau, Yeuda kırallığına büyük bir bolluk getirdi, memleket altın ve gümüşle doluydu. Halkın büyük bir kısmı komşu devletlerle ticaret yapıyor ve g2ittikçe zenginleşiyordu. Ancak bütün bu zenginlik halkın zevk ve sefa peşinden koşmasına neden oldu. Düşkünlere yardım ihmal ediliyordu, hakimler dürüstlükle davranmıyor, milletin, boş laflarına inandığı sihirbaz ve falcılar memlekette faaliyetlerini sürdürüyordu.

Yeuda ve İsrael’de sürüp giden kötülük ve hırsızlık milletin arasından gerçek nebilerin çıkmasına neden oldu. Onlar millete günahlarını hatırlatır ve ağır konuşarak doğru yola getirmeye çalışırlardı. Bu nebiler arasında Amos, Oşea, Yoel vardı.

Ömrünün son günlerinde Kıral Uziyau büyük hatalar yaptı. O, Koenler’in soyundan olmayanların giremeyeceği, Bet-Amikdaş’taki kutsal yere girdi. Ondan, oradan çıkmasını rica ettiler, ancak o, Koenleri ölümle tehdit etti. Orada, kurbanlar yaptı ki bu dine aykırıydı.

Tam o anda bütün Yeuda kırallığında kuvvetli bir yer sarsıntısı oldu ve birçok şehir ve harap oldu. Uziyau ise hastalandı, bütün vücudunu ağır yaralarla kaplayan bir cüzama tutuldu. İşte o zaman Uziyau, Yeruşalayim’i terke zorladı. O, tahtı oğlu Yotam’a bırakarak şehirden çekildi. Uziyau 52 yıllık bir kırallık devresinden sonra öldü.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.132)