Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeuda Kıralı Yoaş’ın oğlu Amasya

“İsrael Kıralı Yoahaz’ın oğlu Yoaş’ın kırallığının on ikinci yılında Yoaş’ın oğlu Amasya, Yeuda kıralı seçildi. Amasya tahta geçtiği zaman henüz 25 yaşındaydı. Kırallığının ilk yıllarında Allah’a sadık kalıp, bunun için önlemler alan Amasya, babası Yoaş’ı öldüren komutanlardan öç almayı başardı. Memleketin içinde hiç düşman kalmayınca büyük bir ordu topladı ve Ge-Amelah şehrinde Edom Devleti ile savaşa girdi. Edom’u yenen Amasya, düşmanın başkentini elde etti ve onu, emirlerini dinlemeye mecbur etti. Bu zaferden sonra, İsrael Kıralına aniden haber yollayarak, hazırlanmalarını zira onlara karşı savaşa gireceğini bildirdi. Ancak, Aramiler’le yaptığı savaştan galip dönen İsrael Kıralı Yoaş, bu savaş davetinin nedenini bir türlü anlayamadı.

Yoaş bu davet karşısında, Yeuda Kıralı ile alay ederek ona bilmece şeklindeki şu sözleri yolladığı elçiler aracılığıyla söyledi: ‘Anlatırlar ki, Levanon Dağı’nda bulunan bir diken oraların en iri ve uzun ağaçlarından olan bir çam ağacına kızını gelin olarak vermek istedi. Ancak daha cevabını alamadan oradan geçmekte olan iri bir hayvanın ayağı altında ezildi.’

Yoaş bu sözlerle şunu kastetti: Edom Kıralını yendiğin için gurura kapılıp kendini bir şey mi zannediyorsun. Başına bir kötülük gelmesini istemiyorsan evde oturmanı tavsiye ederim.

Fakat Amasya Yoaş’ın bu tavsiyesini dinlemek istemedi ve savaşmaya çıktı. Bet-Şemeş yakınlarında başlayan savaşta Yeuda Oğulları büyük zarar gördü, Amasya ise Yoaş tarafından tutuklandı. Bunun üzerine Yoaş’ın ordusu Yeruşalayim’e çıktı ve surları yıkarak, kırallık hazinelerini yağma etti. Karşılığında bunca mücevherat alınınca da Amasya’yı serbest bıraktı.

Olanlara çok üzülen Yeuda Oğulları, kıralı öldürtmek istedi. Amasya Lahiş’e kaçmak zorunda kaldı. Bu arada devletin ileri gelenleri Amasya’nın oğullarından biri olan Uziyau’yu kıral seçti. Uziyau babası hayatta iken 12 yıl kırallık yaptı.

Amasya’nın düşmanları, uzun bir kovalama sonunda onu Lahiş’te öldürdü. Cesedi Yeruşalayim’e götürülen Amasya 29 yıl kırallık yaptı.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.130)