Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeuda kıralı Yoaş ve Koen Gadol Yeoyada

“Yoaş tahta geçtiği zaman henüz yedi yaşındaydı. Milleti yönetmek için çok küçük olduğundan, Koen Gadol Yeoyada onu temsilen devletin başında bulunuyordu. Yeoyada’nın yaptığı ilk iş, memleketteki bütün putları ve onlara kurban yapılan yerleri yıkmak oldu. O, aynı zamanda, uzun bir süreden beri ihmal edilen Bet Amikdaş’taki kutsal işi tekrar düzenlemeye çalıştı. Yoaş, amcası Yeoyada’nın ölümüne kadar Allahına ve milletine bağlı kaldı. Fakat amcasının ölümünden sonra, Yoaş büsbütün değişti, Allah’ın yolundan saparak putperestliğe döndü. Yeruşalayim’in tekrar putlarla kirlendiğini gören Yeoyada’nın büyük oğlu Zeharya, Bet Amikdaş’a gitti ve bütün milletin önünde büyük bir cesaretle Allah’ın adına şunları söyledi:

‘Yeruşalayim şehrini putlarla kirletmeye devam ederseniz başınıza büyük belalar gelecektir. Zeharya’nın bu sözlerinden hoşlanmayan kıral az zaman sonra, onu adamlarına öldürttü. Yoaş’ın işlemiş olduğu bu cinayetten henüz bir yıl geçmişti ki, Suriye Kıralı Hazael, büyük bir orduyla Yeuda topraklarını ablukaya aldı. Bu durumdan çok korkan Yoaş, Bet-Amikdaş’ta bulunan bütün altınları Hazael’e yolladı. Kıralın yaptığına üzülen milletin ileri gelenleri, bir komplo neticesinde onu yatağında öldürdü. O, hiçbir dini tören yapılmadan, tehte geçişinin 40.yılında gömüldü.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.128)