Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Nebi Elişa Yeu’ya kırallığının ebedi olmayacağını bildirir

“Yeu’ya dahi güvenilemeyeceğini anlayan Elişa, onun huzuruna çıkıp, kırallığının ebedi olmayıp ancak dördüncü nesle kadar devam edeceğini bildirdi. Yeu’nun kırallığının son günlerinde, Suriye Kıralı Hazael, İsrael’e savaş ilan etti. Yeu’nun orduları, düşmanı topraklarından kovmaya muvaffak olamadı ve çok zayiat verdi. Düşman, Yarden’in doğusundaki birçok şehri ele geçirdi. Hazael, Reuben, Menaşe ve Gad kabilelerinin mensuplarını sürgüne yolladı ve onlara çok kötü muamele etti.

Yeu, kendisinden uzak bulunan kardeşlerine yardım kuvvetini kendinde bulamadı ve İsrael’de 28 yıl kırallık yaptıktan sonra 3383 yılında öldü.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.126)