Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İsrael Kıralı Yeu

“Yeu, memlekette çok büyük sayıda putperest olduğunu görerek, bu kötü alışkanlığın kökünü kazımak için bir çare düşündü. O, bütün İsrael şehirlerine şu haberi yolladı: ‘Baal’a tapanlar şu gan hazır olmalıdır, çünkü bizzat Yeu gelip puta kurban kesecektir. Bu toplantıya gelmeyenler öldürülecektir.’

Toplantı için seçilen gün, küçüklü, büyüklü kalabalık bir halk kitlesi Baal tapınağını doldurdu. Yeu, putperestlerin haricinde hiç kimsenin tapınağa girmemesini emretti. Âdetleri üzere putperestler kurban kesmeye başladı. Bunun üzerine Yeu, kahramanlarına, hiç kimseyi sağ bırakmamalarını ve sonra tapınak ile içindeki putları yıkmalarını emretti. Böylece, nebi Elişa’nın isteği üzerine bütün devlet putperestlikten kurtuldu.

Fakat maalesef Yeu bile, Tanrı’nın emirlerini yerine getirmedi. Kendinden önceki kırallar gibi, Yarovam’ın yaptırmış olduğu altın buzağıları yıktırmadı ve onlara taptı. Bunu, milletin Yeruşalayim’daki Bet-Amikdaş’a gidip Yeuda Kırallığı ile birleşmesinden korktuğu için yaptı.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.126)