Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Elişa, Başkomutan Yeu'yu İsrael Kıralı olarak tayin eder

"İsrael Kıralı Yoram, Hazael adındaki Suriye Kıralı ile savaşa çıktı. Ramot-Gilad şehri düşmanın elinde bulunmaktaydı. Savaşta yaralanan Yeoram, ordunun yönetimini generallerine bırakarak, tedavi maksadıyla Yizreel'e gitti.

Onunla beraber savaşta bulunan Yeuda Ahazyau onu ziyarete geldi. İşte bu sırada Elişa, Amitay'ın oğlu Yona adındaki öğrencisini çağırarak Allah'ın emri üzerine savaş yerine gidip generallerinden biri olan Yeu'yu İsrael Kıralı olarak seçmesini istedi. Yeu'nun arkadaşları bu tayine çok sevindi ve şofar çaldı. Zaten halkın büyük bir kısmı başlarına bunca bela getirdiği için Yeoram'dan memnun değlidi.

Yeu, kıral seçildikten hemen sonra, bir atlı grubu toplayarak Yeoram'ın bulunduğu Yizreel'e hareket etti. Yeu'nun karşıdan geldiğini gören Yeoram bir atlı yollayarak, geliş nedenini öğrenmek istedi. Fakat Yeu, atlıyı geri yollamadı. Az sonra yollanan ikinci bir atlı tekrar Yeu tarafından tutuldu. Bunun üzerine, yaralı olmasına rağmen Yeoram bizzat bir arabaya binerek Yeu'yu karşılamaya çıktı. Yeuda Kıralı Ahazyau ona eşlik ediyordu.

'Bize barışı mı getiriyorsun' diye bağırdı Yeoram.

'Annen İzevel'in cinayetleri oldukça, sana nasıl barış getirmemi istiyorsun!'

Bu sözleri duyan Yeoram, arabasını çevirerek kaçmak istedi, fakat Yeu'nun attığı bir okla hemen orada düştü ve öldü. Yeu, cesedin vaktiyle Navot'a ait olan bağa atılmasını emretti. Ahazyau da Yeu'nun adamları tarafından kovalandı ve yaralandı. Adamları tarafından Yeruşalayim'e getirilen Ahazyau orada öldü."

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.124)