Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeuda Kıralı Yeoşafat'ın oğlu Yoram (Yeoram)

"İsrael Kıralı Yeoram'ın tahta geçişinin yedinci yılında, Yeoşafat'ın oğlu Yoram, Yeuda kıralı oldu. Yoram babası Yeoşafat'ın izlediği doğru yoldan saparak, karısı olan İsrael Kıralı Ahav'ın kızı Atalyau'nun kötü fikirleriyle hareket etti.

Puta tapıcılığı bütün memlekete yayan Yoram, milleti putlara tapmaya zorladı ve kötü fikirlerini gerçekleştirmek için kardeşlerini, devletin ileri gelenlerini öldürttü. David'in zamanından beri Yeuda Kırallığı'nın egemenliği altında bulunan Edom Halkı ayaklandı ve bağımsız bir devlet kurdu. Ancak Yoram, onlarla savaşacak durumda değildi. Bu sırada Yoram'a karşı harekete geçen Arap ve Peliştiler de Yeruşalayim'e kadar girdi. Bütün mal ve değerli eşyaları alarak, Yoram'ın çocuklarını öldürdüler. Sadece Yoram'ın küçük oğlu Ahazyau ellerinden kurtulmayı başardı. Bu büyükü felaketlerden sonra, Yoram hastalanarak yatağa düştü, vücudu yaralarla kaplıydı. Yoram iki yıl süren bir hastalık döneminden sonra acılar içinde kıvranarak öldü. Yoram öldüğünde 40 yaşındaydı ve tahta çıkalı dört yıl olmuştu."

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.123)