Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Eliyau Anavi bu dünyadan ayrılır

“Nebi Eliyau’nun hiç yanından ayırmadığı Elişa adlı bir öğrencisi vardı. Bu dünyadan ayrılacağını anlayan Eliyau, öğrencisinden ayrılma çarelerini aradı. Ancak hocasının düşüncesini anlayan Elişa, onun yanından ayrılmayı reddetti. Elişa’dan ayrılamayacağını anlayan Eliyau, ona bu dünyadan ayrılma vaktinin geldiğini anlattı. Yarden Nehri’ne vardıklarında, Eliyau’nun mantosuyla vurmuş olduğu kuru yerden geçtiler. Öğrencisini takdis eden Eliyau paltosunu çıkarıp ona verdi ve beraberce yola devam ettiler. Birdenbire ateşten atların çektiği yine ateşten bir araba onları birbirinden ayırdı ve Eliyau büyük bir kasırga ile göklere yükseldi. Bütün bu olanları hayretle ve şaşkınlıkla izleyen Elişa, ‘babacığım, babacığım’ diye haykırdı. Elişa matem işareti olarak elbiselerini yırttı ve hocasını asla unutmadı.

Eliyau’yu aramak için yapılan bütün çalışmalar boşa gitti. O göklerde kayboldu, ancak hatırası yalnız öğrencilerinden değil, fakat bütün milletin kalbinden silinmedi. Eliyau, İsrael’in gözünde en kötü anlarda kurtuluş barış ve yardım getiren bir melek haline geldi.

Baba ile oğul arasındaki bağları kuvvetlendirmek için büyük kurtuluş gününden bir gün evvel size Eliyau Anavi’yi göndereceğim, ben sizin Allahınızım’. Daha sonra nebi Malahi’nin söylediği yukarıdaki sözlerle İsrael Oğulları, milletine kurtuluşu getirmek üzere Eliyau Anavi’nin geleceğine inanırız.

Böylece Eliyau Anavi, bütün nesiller boyunca kutsaldı.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.116)