Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Eliyau çöle kaçar

“Ahav, bütün olanları ve Baal nebilerinin nasıl öldürüldüklerini tek tek karısı İzevel’e anlattı. Bunları duyan İzevel çok sinirlendi ve Eliyau’ya şu haberi yolladı: ‘Baal’in adına yemin ederim ki öldürülmüş olacaksın.’

Zalim İzevel’in bu sözleri üzerine, Eliyau tekrar çöle kaçmak zorunda kaldı. Beer-Şeva’ya vardığı zaman hizmetkarına onunla beraber gelmeyip orada kalmasını rica etti. Aç, susuz ve oldukça yorgun olan Eliyau, çöldeki ilk gecesini dikenlerin altında yatarak geçirdi. Yattığı yerden Eliyau kalbi ile Allah’a seslendi ve ‘Ey ulu Tanrım, ben atalarımdan daha iyi miyim ki beni bu kadar uzun müddet yaşatıyorsun, canımı al da rahat edeyim.’

Ancak çok yorgun olduğundan az süre sonra uyuya kaldı. Gece, rüyasında görünen bir melek ona yola devam etmesini emretti. 40 günlük bir yolculuktan sonra kutsal dağ Horev’e geldi ve bir mağaraya girerek uyudu. Rüyasında Eliyau’ya görünen Allah, kendi yerine geçecek olan Şafat’ın oğlu Elişa’yı hazırlamasını ve Nimşi’nin oğlu Yeu’yu da kıral tayin etmesini emretti. Böylece Allah’ın emirlerini yerine getirmek için Eliyau tekrar geri dönmeye mecbur oldu.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.112)