Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Eliyau ve Baal’in nebileri

“Karmel Dağı’nda toplanan tüm halka yaklaşan Eliyau, onlara şunları söyledi: ‘Baal putu ve ona hizmet eden bütün nebiler sahtedir.’

Kitab-ı Mukaddes bize, Eliyau’nun orada Allah için bir mizbeah inşa ettiğini ve aynı zamanda, sahte nebilere de, kendi putları Baal için bir mizbeah inşa ettirdiğini anlatır. Daha sonra Eliyau, bir inek kesip mizbeaha koymalarını, fakat odunları ateşlememelerini emretti. Eğer Baal, ateş yollayıp kurbanı yakmaya muktedir olursa, o zaman onun Tanrı olduğu kabul edilecekti. Baal nebileri de Eliyau’nun emirleri gibi hareket etti.

Nebilerin, putlarına yaptığı bütün dua ve yalvarmalarına rağmen, istedikleri gerçekleşmedi. Akabinde Eliyau, odunları mizbeaha koydurttu ve onların su ile ıslatılmasını emrederek şu duayı yaptı. ‘Ey ulu Tanrım, Avraam, Yitshak ve Yaakov’un tanrısı, bana cevap ver, cevap ver ki bütün evreni yaratan Allah’ın sen olduğunu anlayayım.’

İşte tam o sırada göklerden bir alev fışkırdı ve kurban ile yaş odunları yaktı.

Orada hazır bulunan millet, bu büyük mucizeyi görünce hep bir ağızdan şunu tekrarladı: ‘Ebedi Allah gerçek tanrımızdır. Ebedi Allah gerçek tanrımızdır.’

Tüm halkın yanlış düşüncelerini silkip attıklarına kanaat getiren Eliyau, büyük bir cesaretle sahte nebilerin yakalanmasını emretti. Bütün sahte nebiler o gün Ahav’ın gözleri önünde öldürüldü.

Kısa bir süre sonra, toprağa bereketli yağmurlar yağmaya başladı. Böylece, Eliyau’nun kehaneti gerçekleşmiş oldu. Yağmurlar, Ahav, Yizreel’e giderken başladı ve Eliyau şehrin girişine kadar ona refakat etti.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.111)