Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeuda Kıralı Asa’nın oğlu Yeoşafat

“Asa’nın ölümünden sonra Yeuda Kırallığı’na oğlu Yeoşafat getirildi. Onun zamanında Yeuda toprakları genişledi, kırallığı zenginleşti, kuvvetlendi. Yeoşafat iyi bir yöneticiydi ve Allah’a büyük bir imanı vardı. Bu nedenle topraklarındaki bütün putları kırdırdı ve halkı doğru yola sokmaya gayret etti. Böyle yapmakla, on kabile halkının hiçbir zaman Yeruşalayim’e gelmeyeceklerine kani idi. Kardeşler arasında kan dökmektense, barışın kurulmasının en doğru yol olacağını düşündü. Böylece, düşmanlar tarafından herhangi bir tarafa yapılacak bir saldırı kolayca püskürtülebilecekti. Yeoşafat, kısa zamanda düşündüklerini gerçekleştirdi. İsrael Kıralı Ahav’ın kızı Atalyau’yu oğlu Yeoram’a gelin alarak  bir dostluk anlaşması imzaladı. Yeoşafat, Suriye Kıralı Ben-Adad’ın Ahav’a savaş açtığı sırada, İsrael Kırallığı’na yardımda bulundu. Bu savaşta Ahav şehit düştü. Yeoşafat ise Yeruşalayim’e döndü. Ahav’dan sonra yerine geçen kıral da Yeoşafat’tan yardım gördü. İki kıral Moavlar’la yaptıkları savaştan muzaffer çıktı. Fakat Moavlar diğer milletlerle birleşerek, Yeoşafat’tan  öç almak üzere harekete geçti. Düşman, Yeuda topraklarına girerek, En-Gedi denilen yere kadar geldi. Düşman kuvvetlerinin kat kat güçlü olduğunu gören Yeoşafat, çaresizlik içinde milletine oruç tutmalarını ve Allah’a dua etmelerini emretti. Bütün millet kıralın çevresinde birleşerek, büyük bir imanla savaşa çıktı. Allah onlara yardım etti ve düşman kuvvetleri arasında çıkan ikilik nedeniyle İsrael alanına gelen İsrael kuvvetleri, önlerinde kaçan bir ordu ile karşılaştı. Bundan sonra İsrael Oğulları muzaffer olarak topraklarına döndü.

Yeoşafat, son günlerinde oğlu Yeoram’ı kıral tayin etti. Yeoşafat 25 yıl kırallık yaptı ve 60 yaşlarındayken öldü.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.107)