Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeuda Kıralı Aviyam’ın oğlu Asa

“Asa zamanında Yeuda Kırallığı iyi bir yönetime kavuştu. Kıral ilk iş olarak, memlekette bulunan bütün putları yıktırdı. Allah’a çok bağlı olan Asa, yaptığı konuşmalarla milletini etkileyerek onları doğru yola döndürmeye çalıştı.

Asa ilk on yılı şehirler inşa etmekle ve Yeuda topraklarında istihkamlar kurup kırallığı kuvvetlendirmekle geçirdi. Bu suretle kuvvetli ve disiplinli bir orduya sahip oldu. Tahta geçişinin on beşinci yılında Kuş ve Pelişti kıralları Asa’ya savaş ilan etti. Allah’ın yardımıyla Asa, bu büyük savaşta üstün geldi. Asa’nın bu büyük başarısını gören diğer İsrael kabileleri Yeruşalayim’e gelerek Allah’a olan bağlılıklarını gösterdi ve barış yaptı.

Vatandaşlarının birçoğunun Yeuda Kırallığı’na geçtiğini gören İsrael Kıralı Başa, Asa’ya savaş ilan etti. Ancak, Asa’nın Aram Kıralı Ben-Adad ile bir anlaşma imzaladığını görünce saldırmak cesaretini gösteremedi. Böylece İsrael Kırallığı’nın Asa’ya hiçbir zararı olmadı.

Asa, Yeuda topraklarında 41 yıl hüküm sürdü ve 3024 yılında öldü.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.104)