Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Allah, Sedom ve Amora Şehirlerini Mahveder

“Sünnetinin üçüncü gününde Avraam sancı içinde çadırının kapısında otururken kendisine otururken kendisine doğru yaklaşan üç kişi gördü. Avraam onları büyük bir sevinçle kabul etti. Esasında bunlar insan kılığına girmiş üç melekti ve her birinin ayrı ayrı vazifesi vardı. Birincisi Avraam’ın sancılarını dindirmeye ikincisi Sara’nın bir oğlu olacağını haber vermeye, üçüncüsü de Sedom ve Amora şehirlerini mahvetmeye gelmişlerdi.

Sedom ve Amora halkı çok kötü olduğundan, Allah bu şehirleri mahvetmeye karar verdi. Avraam’ın yalvarmaları bile hiçbir işe yaramadı. Melekler Sedom’un kapısına geldikleri zaman, Lot onlardan evine gelmelerini rica etti. Şehre yabancıların geldiğini öğrenen Sedom Halkı, Lot’un evinin etrafında toplandı ve gelenlerin kendilerine teslim edilmesini istedi. Lot evinin kapısına çıkarak, yabancılara kötülük yapılmamasını rica etti. Ancak Lot’un bütün yalvarmaları boşuna idi, hepsi bir ağızdan şöyle bağırdı: ‘Sen bizim şehre daha dün geldin, bize emretmek mi istiyorsun? Bak şimdi sana neler yapacağız?’

Melekler Lot’u içeri aldı ve kapıda bulunanların hepsinin gözlerini kör etti. Daha sonra Lot’a ‘Aileni topla, çünkü şehri mahvedeceğiz’ dedi.

Ertesi sabah melekler Lot’u, karısını ve iki kızını alarak şehrin dışında çıkardı. Tanrı göklerden kükürt ve ateş yağmuru yağdırmaya başladı. Böylece şehirler yanarak mahvoldu, halkından da canlı kalan olmadı.

Lot’un karısı arkasına bakmak isterken tuzdan bir heykel haline geldi.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar, s.18)