Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İsrael Kıralı Nevat’ın oğlu Yarovam

“On kabilenin kıral olarak seçtiği Yarovam, Şehem şehrinde oturdu. Yarovam, kendisini kıral seçen İsrael Oğulları, günün birinde bundan cayabilir ve onu tahtından indirebilirler korkusuyla, iki altın buzağı yaptırdı ve bunlardan birini başkent olan Bet-el’e, diğerini de Dan şehrine koydurttu. O andan itibaren İsrael oğulları’nın Yeruşalayim şehrine gidip Pesah, Şavuot, Sukot bayramlarını kutlamalarını yasakladı.

Putların açılış töreninde Yarovam milletine şunları söyledi:

‘Ey İsrael Oğulları, seni Mısır’dan çıkaran bu gördüğün allahlardır.’

Bunun üzerine kabilelerin birçoğu Yeruşalayim’e gitmekten vazgeçti ve kurbanlarını Yarovam’ın Bet el ve Dan şehirlerinde inşa ettirmiş olduğu yerlerde yapmaya başladı. Leviler yalancı allahların bulunduğu yerlerde görev almak istemedi. Yarovam bu işle uğraşmak üzere halk arasından seçtiği bazı kimseleri Koen tayin etti. Bayram günlerinde, Koen görevini bizzat Yarovam ifa ederdi. Böylece puta tapıcılık bütün memlekete yayıldı.

Yarovam’ın putların önünde dua ettiği bir günde Yeuda topraklarından gelen nebi İdo, kıralın huzuruna çıktı ve ona şunları söyledi: ‘Bu gördüğün kurban yeri, yerle bir olacak ve külleri memleketin her tarafına dağılacak.’

Nebinin bu sözlerini duyan Yarovam onu öldürmek ister. Askerlerine eliyle işaret verip onu yakalatmak için emir vermek isterken, kolu olduğu gibi tutulur ve hareket ettiremez. O anda da mizbeah (kurban yapılan yer) yerle bir olur ve külleri etrafa yayılır.

Kötü durumda bulunan Yarovam, nebiden Allah’a dua edip kolunu eski durumuna getirmesini rica eder. Neticede nebinin duası üzerine Yarovam’ın kolu eski haline döndür. Ancak, nebinin bütün ihtarlarına ve tembihlerine rağmen Yarovam putlara tapmaya hayatı boyunca devam etti. Yeuda Kıralı Rehavam ile yapılan savaşlar İsrael Kırallığı’nı günden güne zayıflattı.

Yarovam, İsrael’de 22 yıl hüküm sürdükten sonra öldü.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.102)