Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeuda Kıralı Şelomo’nun oğlu Rehavam

“Rehavam Yeruşalayim’e gelir gelmez diğer on kabile ile savaşmak için orduyu topladı. Fakat zamanın nebisi Şemaya bu işe engel oldu. Nebi, Yeuda ve Binyamin ordularına şunları söyledi: ‘Tanrı şöyle emrediyor: Kardeşlerinizle savaş etmeyiniz ve hepiniz evlerinize dönünüz.’

Nebinin sözlerinden sonra askerler dağıldı ve topraklarına döndü. Bu arada Rehavam, Yeuda ve Binyamin şehirlerinin etrafını surlarla çevirterek durumunu kuvvetlendirdi. Diğer taraftan İsrael topraklarında bulunan Koenler ve Leviler, Rehavam’ın yanına geldiler, zira Yarovam onların yerine başkalarını tayin etmişti. Aynı zamanda Allah’a büyük saygısı olan bazı gruplar dua etmek üzere Yeruşalayim’de bulunan Bet Amikdaş’a geliyorlardı. Böylece zamanla Yeuda Kırallığı kuvvetlendi.

Zamanla Rehavam ve bütün milleti atalarının dinini unutup, etraflarında bulunan komşularının dinlerini uygulamaya, onların allahlarına tapmaya başladı.

Museviler’in allahlarına olan inancın sarsıldığını gören Mısır Kıralı Şişak, bunu Rehavam ile savaşmak  için fırsat bildi. Az zamanda Rehavam’ın büyük zorluklarla kuvvetlendirmiş olduğu şehirleri işgal etti ve Yeruşalayim’in kapılarına kadar geldi. Ufak bir çarpışmadan sonra ele geçirdiği Yeruşalayim’den tapınakta bulunan  değerli eşya ve aletleri alarak memleketine döndü.

Rehavam, Yeuda ve Binyamin kabilelerinde 17 yıl hüküm sürdü ve 58 yaşındayken 2981 yılında öldü. Onun ölümü ile oğlu Aviyam tahta geçti.

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.101)