Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Şelomo’nun ihtiyarlığı

“Şelomo’nun şanı ve zenginliği çok büyük oldu, fakat bunlar ona aynı zamanda büyük felaketler getirdi. Yabancı kadınlarla evlendi ve onlar için tapınaklar inşa ettirdi. Şelomo’nun koyduğu vergiler oldukça ağırdı ve millet bunları ödeyecek güçte değildi. İsrael’in komşuları kırallığın yavaş yavaş zayıflamakta olduğunu ve yakında bir ayaklanma olacağını sezdi. Nitekim az zaman sonra vergileri toplamakla görevli olan bir komutan, Efrayim kabilesinden Nevat’ın oğlu Yarovam, Şelomo’ya karşı isyan etti. Fakat arkasından Mısır’a kaçmaya mecbur oldu. Zamanın nebisi Ahia Aşiloni, Şelomo’nun sonunun iyi olmadığını söylemişti. Ancak hiç kimse Şelomo’yu tahtından indirmeye cesaret edemedi. Sahip olduğu zeka, onun milleti tarafından ömrünün sonuna kadar sevilmesini sağladı.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.99)