Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Şelomo’nun sarayı ve tahtı

“Şelomo, Bet Amikdaş’ın inşaasını bitirdikten sonra kendisi için bir saray yapımına başladı. Saray ancak 13 yılda bitirilebildi. Şelomo’yu ziyarete gelen kıral ve prensler bu eşsiz yapıya haydan kalırlardı. Ancak tahtın güzelliği yanında sarayın güzelliği bir hiçti. Fildişinden yapılmış olan tahtın üstü som altındandı. Tahta altı basamakla çıkılırdı. Her basamakta iki tane dişleri altın veya fildişinden yapılma 12 tane aslan vardı. Tahtın üstünde yedi kollu bir menora (şamdan) bulunurdu. Tahtın sağında ve solunda 72 tane altından yapılmış oturma yeri bulunurdu ki; bu yerlere Koen Gadol, yardımcısı ve 70 meclis üyesi otururdu. Ayrıca tahtın üst tarafında yine som altından yapılmış 24 tane üzüm salkımı bulunurdu.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.98)