Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Bet Amikdaş’ın açılış töreni

“2936 yılının Tişri ayında Şelomo, milletini Bet Amikdaş’ın açılışına davet etti. Milletin ihtiyarları, kabile şefleri, her ailenin başkanı bu törende hazır bulundu. Koenler ve Leviiler David’in şehrinden, Mişkan’da bulunan aletleri ve on emri ihtiva eden taşı getirdi. On emrin yazılı olduğu taş, çok kutsal bir yer olan Bet Kodeş Akodaşim’e Keruvlar'ın kanatları altına yerleştirildi. O gün Şelomo ve bütün İsrael Oğulları Allah’a kurbanlar kesti.

Koenler’in mabetten çıkmalarıyla birlikte, Allah’ın evini bir bulut kapladı. Kutsal görevlerin yapılması imkansızlaştı. Zira Allah’ın kutsallığı her tarafa yayılmıştı.

Bet Amikdaş’ın karşısına konmuş olan bir kürsüde dizleri üstünde oturan Şelomo, tüm milletin önünde ellerini göklere kaldırdı ve içinden gelen kutsal bir duyguyla Allah’a dua etti. Şelomo bu duasında duygularının yüce ve kutsal olduğunu gösterdi. Şelomo, Allah’tan, tapınağa gelen herkesin isteklerini yerine getirmesini diledi. Aynı zamanda Bet Amikdaş’tan uzak bir şehirde olup da, kalplerini ve duygularını, bu kutsal eve döndürerek dua edenlerin, Yahudi olmayan kimselerin de tapınakta dua ettikleri anda dualarının kabul edilmesini rica etti.

Duadan sonra Şelomo bütün topluluğu takdis etti. Onlara Allah korkusunu her zaman kalplerinde taşımalarını ve emirlerini yerine getirmelerini öğütledi. O gün Şelomo Allah’a birçok kurban kesti.

Böylece Bet Amikdaş’ın açılış töreni son buldu. İsrael Oğulları, Tışri ayının yedisinden on dördüne kadar bayram yaptı, neşelendi ve eğlendi. Ayın 15’i de Sukot Bayramı olduğundan bayram on beş gün devam etti.

Bet Amikdaş’ın açılışının sevincini doya doya tadan İsrael Oğulları, Kıral Şelomo ve bütün millete Allah tarafından yapılan bu lütuftan dolayı huzur ve neşe içinde topraklarına, günlük hayatlarını yaşamaya gitti.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.97)