Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Tanrı dünyayı kaç günde yarattı?

“Tanrı dünyayı altı günde yarattı. Birinci gün ışığı, ikinci gün gökleri yarattı. Üçüncü gün suları topraklardan ayırarak denizleri meydana getirdi ve karada ağaçlarla diğer yeşillikleri ekti. Dördüncü gün güneş, ay ve yıldızları yarattı. Beşinci gün kuşları ve balıkları yarattı. Altıncı gün bütün hayvanları yarattı, aynı zamanda insanın vücudunu şekillendirerek canlandırdı ve ona Adam adını verdi.

Bütün işlerini bitiren Tanrı, yedinci gün istirahat etti ve ona Şabat adını verdi.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar, s.11)