Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kronoloji

Kitab-ı Mukaddes’e göre Adam’dan Moşe’nin ölümüne kadar yaşamış belli başlı kimselerin adları, doğum ve ölüm tarihleri ile ömürlerinin süresi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Adı                        Doğumu         Ölümü              Yaşı

Adam-Arişon               1              930            930

Şet                        130             1042            912

Enoş                      235             1140            905

Kenaan                   325             1235            910

Maalalel                  395             1990            895

Yered                     460             1422            962

Hanoh                    622               897            365

Metuşelah               687             1656            969

Lemeh                    847             1651            777

Noah (Nuh)             1056             2006            950

Şem                      1558             2158            600

Arpahşad                1658             2096            438

Şelah                     1693             2126            433

Ever                      1723             2187            464

Peleg                     1757             1996            239

Reu                       1787             2026            239

Şerug                    1819             2049            230

Nahor                    1849             1997            148

Terah                    1878             2083            205

Avraam                  1948             2123            175

Yitshak                  2048             2228            180

Yaakov                  2108             2255            147

Levi                       2185             2322            137

Yosef                    2199             2309            110

Moşe                     2368             2488            120

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.162)