Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Hakimlerin adları ve hakimlik süreleri

                                                                  Yıl

Kenaz’ın oğlu Otniel                                        40

Gera’nın olu Eud, Anat’ın oğlu Şamgar                 80

Nebi Devora                                                  40

Yoaş’ın oğlu Gidon                                          40

Gidon’un oğlu Avimeleh                                    3

Pua’nın oğlu Tola                                            23

Giladlı Yair                                                    6

Giladlı Yiftah                                                  7

Bet-Lehemli İvsan                                          10

İlel’in oğlu Avdon                                            8

Manoah’ın oğlu Şimşon                                    20

Koen’in oğlu Eli                                              40

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.164)