Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Macar yurdu neresidir?

“Vogul, Ostyak ve Macarlar’ın yurdu, İsa’nın doğumundan önceki asırlarda Byela ve Kama ağzından kuzeye doğru, Kama Nehri’nin iki yanı boyunca Ural Dağları’na kadar uzanıyordu.

Macarlar, Onogur (Bulgar Türkleri’nin) yurdu ile burada temas ettiler... Macarlar Onogur adlarını, Vogul ve Ostyaklar ise Uğra adlarını burada aldı.”

(Geza Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, S.9)