Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Macarlar Katolik oluyor...

“Almanlar’ın doğuda gerçekleştirdikleri üçüncü saldırı 900’de Macarlar tarafından istila edilmiş olan Tuna’ya yönelikti. Macar bagatırları tam bir asır boyu Katolik Avrupa’yı talan etmiş, Alman, İtalyan, Fransız kadın savaş esirlerini ülkelerine getirerek, onlardan nesil üretmişlerdi.

1000 yılında Macaristan artık yarısı Hıristiyan olan karma bir halka sahipti ve bu halk Stefan’ın vaftiz merasiminde kraliçe Baik’a monarşist bir darbe yaptırarak devlet dinini Katoliklik olarak ilan ettirecekti.

Macarlar aşağı yukarı bir asır boyu Avrupalılaştırılmaya karşı çıkmışlar ancak esirelerinin çocuk ve torunları ağır basmıştı. Böylece eski dil ve kimliğine sahip ama kültür cihetinden Avrupalı yeni bir etnos meydana gelmiş oldu.”

(L.N.Gumilöv, Hazar Çevresinde Bin Yıl, S.341)