Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Bulgar ve Macarlar Kafkasya’da birlikte yaşadı mı?

“Tuna Bulgar Türkleri Kafkasya bölgesindeki akrabalarıyla uzun müddet birlikte yaşadıkları için geleneklerini korumuşlardı. 463 yılında birlikte birkaç sene yaşadıktan sonra ayrılmış olsa idiler böyle bir durum söz konusu olmazdı.

Volga ve Tuna Bulgar Türkleri’nin uzun müddet birlikte yaşadıklarını Bulgaristan’da bulunan arkeolojik belgeler teyit etmektedir. Kanaatıma göre bütün Ogur oymakları, gerek Don ve Kuban, gerekse Don ve Dinyeper arasındakiler, Volga ve Tuna Bulgar Türkleri’nin ecdadı ile Macarlar uzun müddet Kafkasya’da birlikte yaşamışlardır.”

(Geza Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, S.6)