Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Macarlar Bulgarlar’dan Türkçe sözcükler aldı mı?

“...Macarlar, İsa’nın doğumunu takip eden asırlardan itibaren Bulgar Türkleri’nin dilinden pek çok Türkçe kelime almışlardır. Bu kelimeler, Tuna Bulgar Türkleri kaynaklarında, Volga Bulgarları’nın yazıtlarında, Volga’daki Bulgar Türkleri’nin ahfadı olan Çuvaşlar’ın dilinde de mevcut bulunmaktadır. Macarlar’ın, Bulgar Türkleri’nden aldıkları kelimelerin, hayvancılık, ziraat, devlet teşkilatı ve sosyal teşkilatta kullanıldığını bugün de görmek mümkündür...

Ginogur kavimlerinden olan, Mordvinler, Çeremişler ve Permler de dillerini Bulgar Türkleri’nden aldıkları aynı çeşit kelimelerle zenginleştirmişlerdir.”

(Geza Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, S.2)

(Dipnot 1: Feher Geza, A Bolgar-Törökök szerepe es müveltsege = Bulgar Türkleri’nin rolü ve medeniyeti, A Bolgar –Törökök es a hon foglalo nıagyrok hatasa a kelet evropai müvelödes Kialakulas a ban. Budapest, 1940 = Bulgar Türkleri’nin ve Yurt kuran Macarlar’ın Doğu Avrupa medeniyetinin teşekkülüne tesiri.)