Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Macarlar bugünkü yurtlarına nasıl geldi?

“Bulgarlar’ın en büyük hükümdarı olan Simon, 893’de tahta oturdu. Ertesi sene Bizans ile savaşa girişti. Çünkü Bizans sarayının ahlakça düşkün adamları, Bulgar ticaretinin Bizans’taki mümessillerinden haksız kazanç sağlamak istemişlerdi.

Simon onları korumaya çalıştıysa da muvaffak olamadı. Müzakerelerden bir netice çıkmadığını görünce, 894’de Trakya’ya akın ederek karşısına gönderilen küçük Bizans ordusunu yendi ve 895’de yapılacak savaş için hazırlığa başladı. Bizans da hazırlıklarını yapıyor ve Macarlar’ı kuzeyden Bulgarlar’a taarruz etmeleri için ikna etmeye çalışıyordu.

Macarlar, 895 sonbaharında Dnyester ile Karpatlar arasındaki sahaya akın ederek Bulgarlar ile savaşa başladı. Güneyden büyük bir Bizans ordusunun yaklaştığını bilen Simon, kuzeyde müdafaada kalarak, Tuna’yı bağlar ve zincirlerle kapattıktan sonra güneye yöneldi.

Hedefi Bizans ordusunu yendikten sonra Macarlar üzerine yürümekti. Bizanslılar, mücadeleden çekinerek, barış teklifleri ile neticesi şüpheli bir harpten kaçınma ve kuzeydeki Macarlar’ı akın için gemilerle Bulgaristan’a geçirmek amacıyla Bulgarlar’ı oyalar.

Güneyde bulunan Simon’a, Macarlar’ın kuzeyden akın ettikleri haberi gelince hemen onlara karşı gidiyor, fakat üst üste iki defa mağlup oluyor. Macarlar tahripler yaparak Preslav şehrine kadar sokuluyorlar. Bunun üzerine Çar Simon bir yandan yeni bir ordu topluyor, diğer yandan ise, Peçenekler ile anlaşma imzalayarak onları Macarlar’ın arkasından hücuma ikna ediyor. Neticede Peçenekler, yurtlarında kalan Macarlar’ı yenerek onları bugünkü yurtlarına göçe mecbur ediyor. Simon kendisi de Bulgaristan’a geçmiş olan Macar ordusunu imha ediyor.

(Geza Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, S.57-58)