Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

ŞEYTANİ DO OXORCA
Ar ndğas, n3as nago3`obun mp`ulapeşi jindolen ok`ok`idinuş sersepe kuignapu. Ek 3`iromani dolokaçut`u. Em oras, trangik ar melaeğis ducoxu do sanki mutu navaruçkit`astei;
- Epçi hele mexti,ek muş 3`iromani dolokaçun ar koxo3`oni ya u3`u.
 Melaeği nk`ap`inei igzalu do m3ika oraşk`uleti şuri dololapei kak`uniktu.
- Trangi çkimi,ekonaşi ar şeytani do oxorca ok`obunan,i`k`omenan. Jurikti;
“Man skanden nosei vore.” Ya icoxopan. Emuş sebebi eya ren.
- Eşo renşi,mextido entepe kak`u3`k`ini!
 Melaeği xolo nk`ap`inei igzalu. Mundeşk`ule xes ar k`uti dokaçei do xelebei kak`uniktu. Trangik xolo k`itxu;
- Epçi sersi kanik`vatu. Sin entepe muç`oşi uk`u3`k`ini?
- Trangi çkimi,entepe k`ai nenaten varuk`ui3`k`esşi, man entepes nosepe kago3`avuği do am k`utis kodolobdvi. A3`i entepes nosi varuğunan mara nosei-nosei kelaxenan.
- Epçi,man sin eşo mutu gi3`viyi! Uğnose oxorca do şeytani mus irgun.Manişa idi do entepes nosi mutepeşi komeçi!
Melaeği xolo unk`ap`u do entepes nosepe komeçuşi,şeytani do oxorcak artikartis kodokvakit`es do mik`iles. Melaeği guişaşu do nunk`u gon3`k`imei koduskidu. Emus,Trangişi emriten şeytaniş nosi oxorcaşa, oxorcaş nositi şeytanişa nanaçu p`ot`es varoxva3`onu. Edoo..Em ndğaşik`ule şeytanepe oxorcaş nositen,oxorcalepeti şeytanişi nositen gulunan.

ŞEYTAN VE KADIN
Bir gün, gökte asılı duran bulutların üzerinden bir gürültü duyuldu. Orada bir yaygara kopuyordu. O zaman tanrı bir meleği çağırdı ve sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi ona;
- Hey,git bak bakalım. Oradaki bulutların üstünde neyin kavgası yapılıyor öğreniver, dedi.
 Melek koşarak gitti ve biraz sonra da nefes nefese geri döndü.
- Tanrım,dedi.Orada şeytanla kadın kavga ediyorlar. Her ikisi de, kendisinin daha akıllı olduğunu iddia ediyor. Münakaşanın sebebi budur.
- Öyle ise gidip onları ayırıver!
Melek yine koşarak gitti.Neden sonra elinde bir kutu tutarak sevinçle geri döndü. Tanrı ona yine sordu.
- Ey meleğim,sesler kesildi. Sen onları nasıl ayırabildin?
- Ulu tanrım, ben onları tatlı dille ayıramayınca akıllarını başlarından aldım ve bu kutuya koydum. Şimdi onların akılları yok ama uslu-uslu oturuyorlar.
- Yahu,ben sana akıllarını başlarından al mı dedim. Akılsız şeytan ve kadın ne işe yararlar. Çabuk gidip akıllarını geri ver!
Melek yine koşarak gitti ve onların akıllarını iade edince, şeytanla kadın birbirlerini sevgiyle kucakladılar ve geçip gittiler. Meleğin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. O tanrının emriyle şeytanın aklını kadına,kadının aklını da şeytana verebildiğini hiçbir zaman anlayamadı.

9 Ocak 2005
YILMAZ AVCI-HOPA

www.hopam.com