Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

DADİKDULYAGORUPS
Dadik, "MÜDÜR" nanoç'ars nek`na gon3'k'u do odaşa kamaxtuşi, stolis namok'axen k'oçik ti e3'ozdu do dadis ar ğula-ğula komendo3'kedu. (Hala, “MÜDÜR” yazılı kapıyı açıp içeri girince, masanın arkasında oturan adam başını kaldırıp halaya şöyle bir ters ters baktı.)
- Buyur nine, ne istedin?
- Akoni mudii sensin mi? (Buranın müdürü sen misin?)
- Evet, bir derdin mi var?
- Derdum var helbet. Hem da muk'onai. (Hem de ne kadar.)
- Eeee… Man, senden iş isteirum.
- Anlamadım. Kendin için mi istiyorsun?
- Helbet gendume (Kendime) isteirum. İş yoğise aş da yoktur.
Mudiik Xava Dadis ar kogoloxosaru. (Müdür Havva Halayı şöyle bir süzdü.)
- Bak nine, bizde sana göre iş bulunmaz.
- Anlamadum.Ek'o k'oçişeni (Onca adam için) iş var da çkimda moxtaşi (Bana gelince) mi yok! Sen şaşurdunmi!
- Nine sen kimden bahsediyorsun?
- Kimden olacak. Dulya nagorups miren? Man! (İş arayan kimdir? Ben!)
- Nine, ne dediğini iyi anlamadım ama bizim işçiye ihtiyacımız yoktur. Eğer ihtiyacımız olursa biz seni ararız, tamam mı!
- Neee… Sen bana baksana! Mudiimisin her ne isen. Ben buriya iş içun geldum. Bi soz almadan da vagamavulu, (Dışarı çıkmam) buni eyi bilesin.
- Çattık yahu… Kaç yaşındasın sen?
- Ben mi, benum yaştan ne olur ki..
- Nasıl ne olur yaşın geçmişse zaten kanuni engel teşkil eder.
- Nasil geçmiş. Ben şimdi evlensam ohooo…
- Ne yani, nerde ise gelinlik çağda olduğunu söyleyeceksin.
- Hee... Tabii gelinum var ama eya mutus vairgun. (O bir şeye yaramıyaor.)
- Gelinine ne oldu dedin?
- Ne olacak ona da bir iş ver da oxoris ar raxat'i kagolaviktat. (Evde bir rahat dönelim.)
- Ne yani biz sana iş bulduk da sıra gelinine mi geldi?
- Sirasi helbet gelecek. Aslinde emuşen 3'oxle (Ondan önce) oğlum var. Eya askerobaşen namoxtuşk'ule oxoris kelaxen. (Askerlikten geldikten sonra evde yan gelip yatıyor.)
- Dur bakalım nine! Bana kalırsa siz maaile iş arıyorsunuz, öyle mi?
- Helbette oyle. İş olmazse ne olur.K'avga olur, xir-gür olur.
- İyi de burası babanızın çiftliği mi?
- Kimuuun, bizummi! Ondi varna .Çkva mutuu! (Yok şey, daha da neler!)
Peki söyle bakalım, sen ne iş yaparsın?
- Ben mi? Ben k'olay iş isterum. Ne da olsa extiyarluk var.
- Demin öyle demiyordun ama.
- Haa omi .O başka, bu başka. Hem gelinumun okumasi da var.
- Tabii ona da kolay bir iş istiyorsun.
- Eee,helbet k`olay olmali. Hem o çok da zayiftur. Aslinde oğlumle beraber çalişsalar daha da eyi olur.
- Öyle ya senin bir de oğlun vardı.Peki,o ne iş yapacak? Bari onu da söyle!
- Haa omi. O ortayi da biturdi A3'i saz çalayi. Hem da elotkumers (yanında söylüyor) işte.
- Bir yandan da göbek atar mı?
- Kimm! O mi ondi varna (daha da ne!) Ama ben atarum.Bak!
Dadik mundi onk'anus kogöç'k'u. (Hala kıçını sallamaya başladı.)
- Tamam,tamam.Bizi gören de oturak alemi var zannedecek…Peki nine, sen şimdi evine git. Uygun bir iş olursa biz seni ararız, tamam mı?
- Ne gitmesi, ne aramasi. Man eşo (Ben öyle) uyduruk soze moze gelemem. Beni hemen işe başlat,işte ok'adar. Yoğise haburadan çikmam. Aha da oturdum gene.
- Bak nine, sana göre iş bulmak mümkün değil. Gelininin işi de senin kadar zor. Ama ilerde belki oğluna..
- Sen ne deisin! Burada iş yoğidiyse onca adam haburada ne yapayi! Entepe (onlar) nasil girdiler bu işlere?
- Sen buradaki işçilerimi soruyorsun?
- Hee..Helbet onları sorairum.
- Onları hiç sorma. Çünkü o zamanlar iş vardı, şimdi ise yok. Bu iş bu kadar basit işte.
- Haa..İş vardi oylemi! Şimdi da ben varim oyleyse. Sen o zamanlar işe adam buldun, şimdi da bize iş bul!
- Hem de size, öylemi?
- Heee.. Tabiiki oyle.
Çattık yahu. Olmayan işi nereden bulalım. Bak nine! İlerde işler açılacak. O zaman oğluna bir iş ayarlarız. Oldu mu şimdi!
- Yoook!.. Şimdi olmadi işte. Benum aslinde xisimi ek'raba dido didi(çok büyük) adamlarum var ama man entepeşa çkar vavidi. (Ben onlara hiç gitmedim.)
- Anlamadım,ne olmuuş?
- Ben daha beyuk adamlarumuze da gitmedum.
- Öyle mi! Mademki büyük adamların var,burada işin ne! Hadi bakalım yaylan.Koş!
- Amaan ne k'oşmasi canum. Hem nasil olsa sen benum işi görursin. Hem zaten sen çok merhemetliye benzeisin.
- Allah allah, çattık yahu. Laf anlatamıyoruz bir türlü.Şimdi sana işmi yaratacağız yani!
- Hee... Yarat marat. Bişeler yap işte. İşe girmeden oxorişa(eve) gitmek da yoktur.
- Aman ne iyi. Bir de yatak serelim şuraya. Çay kahve filan da söyleriz…
- A-ah içmesam daha eyi. Hem da dokunii. Sonra henuz haketmedumki. Oxoris bere bari perişan iken ..a (Evde çoluk çocuk perişan iken..)
- Boşuna konuşuyorsun. Çaresi yok.
- Bak mudii beyi oğlum. Zor geliise,uçumuzi birden almasan da olur. Ona da razi oldum. Oldimi şimdi?
- Yahu,sen niye laftan anlamıyorsun be!
- Eyi,eyi ha. Yalinuz oğlumi alsan da olur. Ona da razi oldum.Oldimi şimcik.
- Bak nine,bugün için mümkün değil. İlerisi için de söz veremem. Çünkü söz verince tutmak gerek. Anladınmı şimdi?
- Nasil olur! Ben, bir gişi garanti olsun deyine uç gişi soyledum. Bir gişiyi da alamaisen, sen ne biçim mudiisin!
Mudiik ti kagoloktu. Siniriten stolis nagöbğut'u kart'alepe mteli kodobğu.
(Müdür kafasını çevirdi. Sinirden masada yığılı duran bütün kağıtları yere döktü.)
Dadik otkumaluşi nena gorup't'uşi, nek'na nik'ank'u do ari genci jur k'oçi doloxe kamaxtes.
(Hala söyleyecek söz ararken,kapıya vuruldu ve biri genç iki kişi içeriye girdiler.)
K'oçik xerepe kogulik`iruşk`ule mudiis.
(Adam ellerini önüne bağladıktan sonra müdüre;)
- Müdür beyim, oğlum için söz vermiştin. Bugün işe başlatacaktın. Ben de sana getirdim. Ya u3'u, dedi.
Mudiis k'ai vara3'onu. Nunk'u dum3'k'upu. K'oçis ğula ğula komendo3'k'eduşk'ule k'ititen nek'na ko3'iru do; (Müdür hoşuna gitmedi. Suratı karardı. Adama ters ters baktıktan sonra parmağıyla kapıyı gösterip;)
- Tamam, tamam evraklarını personele verin! Ya u3'u. (dedi.)
- Sağol müdür beyim, Allah senden razi olsun.
K'oçepe gamaxtes do nek'na kamozdesşik'ule Dadi mextu do mudiiş 3'oxleni tronis kodoxedu. K'uçxes komujit'k'oçu, mudiis ti gulunk'anu,ar tolis günçaxu do koguluz'i3u. (Adamlar çıkıp kapıyı kapadıktan sonra hala gidip müdürün önündeki sandalyeye oturdu. Bacak bacak üstüne attı,müdüre kafasını salladı, bir gözünü kırptı ve gülümsedi.)
- Hah, şimdi oldi işte mudii çkimi.
- Hayrola, ne oldu ki!
- Daha ne olacak. Ona verduğun sozi t'uttun. T'utmasine t'uttun lakin, bana iş yok demiş idun.
Mudii kodiliç'opuşi; (Müdür sıkışınca;)
- Tamam,tamam. Dört ayağının üstüne düştün.Söyle oğluna da bir ara bana uğrasın. Yado nena güktiru. (Diye cevap verdi.)
- Hah,işte boyle mudii çkimi. Şimcik benum k'avemi da soyliyebilursin. Usteluk yataği matağiti varminon. (Yatak matak da istemem.) gelinume gelince, ona da vereceğun işi şimdiden duşunmeye başlasan eyi olur.
Mudii dimç'itanu, diuçanu.Çkar mutu varatkuşi odaşen gama3xont'u do şuri ot'k'oçu. (Müdür kızardı, karardı. Bir anda cevap veremeyince, odadan kendini dışarı attı ve rahatladı.)

15.12.1993

M.YILMAZ AVCI

www.hopa.com